Over ons

Samen in je Kracht

Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers elke dag fluitend aan de werkdag beginnen, is het programma ‘Samen in je kracht’ ontwikkeld. Hierin wordt dagelijks aandacht besteed aan het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers. Een gedegen opleidingstraject en structurele werkdrukmetingen zijn daarvoor belangrijke instrumenten. We stimuleren een gezonde levensstijl en besteden aandacht aan de fysieke en mentale gezondheid van onze mensen. Zo krijgen onze medewerkers toegang tot een digitaal vitaliteitsplatform. Kom jij in je kracht bij ICS?

Algemene foto

Doorontwikkeling

Het opleiden en doorontwikkelen van onze medewerkers verzorgen wij in onze eigen ICS Academy. Hierbinnen verzorgen wij verplichte basisopleidingen en klant specifieke opleidingen en trainingen. Bij het voltooien van een module ontvangen alle deelnemers een diploma of certificaat. Daarnaast vinden wij taal heel belangrijk, in verband met de zelfredzaamheid van onze medewerkers, dus bieden wij structureel taalcursussen aan. Door middel van de POP-gesprekken die jaarlijks plaatsvinden, bieden wij onze medewerkers de kans om hun ambities kenbaar te maken. Met trots kunnen wij stellen dat 64% van ons middenkader is doorgegroeid vanaf de werkvloer.

Vitaliteit

Ons vitaliteitsbeleid is erop gericht dat medewerkers lichamelijk en geestelijk gezond zijn en blijven. Hierbij is preventie het sleutelwoord. Immers, voorkomen is beter dan genezen! Door middel van diverse secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een online vitaliteitsplatform en korting op je sportschoolabonnement, zijn we samen elke dag bezig om op een gezonde manier duurzaam inzetbaar te blijven.

Verzuimpreventie

Helaas komen er situaties voor, waarop wij als werkgever minder invloed kunnen uitoefenen. Om onze medewerker hierbij actief te begeleiden, hebben wij het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) in samenwerking met SmartVitaal doorontwikkeld. PMO, dat geheel vertrouwelijk is en plaatsvindt op basis van vrijwilligheid, brengt de hartrisicoscore in beeld en geeft een persoonlijk leefstijladvies. De resultaten staan in een persoonlijk dashboard. Hiermee kan de medewerker op een online vitaliteitsplatform direct aan de slag met passende zorg- of leefstijlprofessionals in de buurt. Dit zijn persoonlijk afgestemde oplossingen die zich richten op stress, mentale weerbaarheid, budgetcoaching, alcoholgebruik, roken, BMI, bloeddruk, voeding en beweging.

Sociale betrokkenheid

Wij zijn een familiebedrijf en een familie zorgt voor elkaar. Vanuit die gedachte is onze online marktplaats ‘I Can Share’ ontstaan. Het initiatief is ook nog eens heel duurzaam. Zo gaan we verspilling tegen én helpen we elkaar. De marktplaats is gericht op het aanbieden van gratis spullen aan alle collega’s. Hiermee maken we iedereen blij. Het is ingebouwd in de Medewerkers-app en intranet.

Daarnaast vinden we het uiten van waardering erg belangrijk. Gedurende het jaar worden onze medewerkers dan ook regelmatig in het zonnetje gezet, o.a. tijdens feestdagen en de Dag van de Schoonmaker. Ieder half jaar organiseren wij in het kader van onze merkbelofte ‘Samen elke dag beter’ het beste idee van ICS. Op die manier bieden we onze medewerkers de kans om mee te denken over innovaties / het verbeteren van werkprocessen

SROI

Bij ICS is iedereen welkom. Bij ons werken 32 verschillende nationaliteiten. Dat de facilitaire sector inclusief is, kan dus wel worden gesteld. Daarom zetten wij naast vakinhoudelijke opleidingen hoog in op taalvaardigheden. Het goed beheersen van de Nederlandse taal is namelijk cruciaal voor het zelfredzaam zijn en worden in onze maatschappij. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn bij ons van harte welkom. Wij stimuleren hun persoonlijke ontwikkeling door werk en opleidingen aan te bieden, met bij goed functioneren de mogelijkheid tot een vaste baan bij ICS. Zij worden dagelijks begeleid door professionals die hen ondersteunen bij hun werk. Wij werken hierbij samen met gemeenten, het UWV, sociale werkvoorzieningen en speciaal en voortgezet onderwijs.