Nieuwsbericht

Start samenwerking Smart Health

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en het ziekteverzuim te verlagen, tekenden we onlangs voor een samenwerking met digitaal leefstijlplatform Smart Health. Daarmee sturen we op een structurele verbetering van de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Vorige maand startte de samenwerking met succesvolle kick-offsessies bij NS Stations en Reinearde.

Duurzame inzetbaarheid

Smart Health richt zich op een verbetering van de inzetbaarheid van medewerkers met een datagedreven e-healthplatform. Op het platform zien wij in één oogopslag hoe het staat met de gezondheid van onze medewerkers. Het platform biedt daarnaast handvaten om gericht aan te sturen op vitaliteit, en daarmee op succes. Er is namelijk aangetoond dat vitale medewerkers minder vaak ziek zijn, meer werkplezier hebben, meer betrokken zijn en daardoor ook betere prestaties leveren.

20% minder ziekteverzuim
Het e-healthplatform biedt onze medewerkers toegang tot een wetenschappelijk gevalideerde gezondheidstest en geeft op basis van de resultaten individuele gezondheidsadviezen. Dit geeft de medewerkers eigen regie over hun gezondheid. Het verbeteren van de persoonlijke scores heeft invloed op de vitaliteit van de medewerkers en daarmee zetten wij in op een toename van het werkgeluk en een daling van het ziekteverzuim.

Duurzame inzetbaarheid bij ICS Groep

‘Samen in je Kracht’ is ons eigen duurzame inzetbaarheidsprogramma, dat zich richt op de 5 pijlers: vitaliteit, verzuimpreventie, sociale betrokkenheid, doorontwikkeling en SROI. We hebben besloten om de samenwerking met Smart Health aan te gaan, omdat het leefstijlplatform de eerste drie van deze vijf pijlers duidelijk raakt.

Annemiek de Jong, HR Manager bij ICS Groep: ‘’Werken in de schoonmaak is fysiek zwaar werk, waarbij steeds meer van ons en onze medewerkers verwacht wordt. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers hun werk op een gezonde en duurzame manier kunnen blijven doen. Met Smart Health kunnen wij onze medewerkers enerzijds bewuster maken van het belang van een goede gezondheid en anderzijds direct handvaten bieden om ermee aan de slag te gaan.’’

“Zo kunnen wij onze medewerkers bewuster maken van het belang van een goede gezondheid en direct handvaten bieden om ermee aan de slag te gaan.’’

Annemiek
HR manager

Implementatie op maat

De implementatie van het platform is volledig afgestemd op onze medewerkers. Onderzoek en ervaring wijzen uit dat bij een multiculturele doelgroep blended care het beste aanslaat: een combinatie van online en offline ondersteuning. Iedere nieuwe groep deelnemers start dan ook met een interactieve kick-offsessie op locatie. Het invullen van een leefstijl-/gezondheidsscan, meer informatie over en het oefenen met het platform, een gezondheidsquiz én heerlijke lunch vormen onderdeel van het programma. De scanresultaten fungeren als nulmeting om de vervolgstappen te bepalen. Ongeveer een maand later gaan de medewerkers echt aan de slag met het platform.

Positieve impact op vitaliteit

De medewerkers die werkzaam zijn voor de opdrachtgevers NS Stations en Reinaerde gaan als eerste met Smart Health aan de slag. We gaan Smart Health gefaseerd implementeren; iedere negen maanden start een nieuwe groep medewerkers.

Door onze medewerkers op een leuke en laagdrempelige manier aan hun gezondheid te laten werken, wordt een blijvende positieve impact gemaakt op de vitaliteit van onze organisatie. En daarmee op de kwaliteit van de dienstverlening. We zijn erg benieuwd naar de resultaten!