De wereld van ICS

Resultaten onderzoek tevredenheid medewerkers 2023

In de eerste maanden van ieder nieuw jaar vragen we onze medewerkers naar hun werktevredenheid middels een kort, online onderzoek. Dit leidt elk jaar tot waardevolle nieuwe inzichten. We vertellen u graag meer over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek van dit jaar en de actiepunten die hieruit voortvloeiden.

Het onderzoek

Van half februari tot medio april kregen onze medewerkers de kans om hun mening met ons te delen. We voerden twee verschillende onderzoeken uit; een onderzoek onder de operationele medewerkers en een onderzoek onder leidinggevenden en kantoor- en stafmedewerkers. In beide onderzoeken kwamen de onderwerpen cultuur, werkomstandigheden, ongewenst gedrag en werktevredenheid aan bod. Bij het onderzoek onder de leidinggevenden en het kaderpersoneel werden aanvullende vragen gesteld over de communicatie, de dienstverlening en het management.

Iedere mening telt

We willen dat iedereen gehoord wordt en daarom doen we ons best om de drempel om deel te nemen zo laag mogelijk te maken. Zo voeren we het onderzoek onder de operationele medewerkers zowel in het Nederlandse als in het Engelse uit. We zijn verheugd om mede te delen dat 39% van onze medewerkers heeft deelgenomen aan het onderzoek, waardoor we zeer waardevolle informatie hebben ontvangen.

Een gemiddeld cijfer van 7,3

De operationele medewerkers beoordeelden ICS als werkgever, net als vorig jaar, met een 7.0. Wel zagen we een duidelijke verbetering in de mate waarin onze medewerkers trots zijn om voor ICS te werken, de beschikbaarheid van materialen van middelen, de algemene werkomstandigheden en de beleving van persoonlijke waardering.

De kantoor- en stafmedewerkers en leidinggevenden beoordelen ICS als werkgever met een 7,6. Zij ervaren een open werkomgeving, waar men met respect wordt behandeld en waarbij de leidinggevende hem/ haar motiveert. Gelukkig voelt niemand zich onveilig tijdens het werken en heeft niemand het gevoel een of meerdere collega’s niet te kunnen vertrouwen. Ook van (seksuele) intimidatie of ongewenst gedrag blijkt geen sprake te zijn.

Het vaakst genoemde cijfer is voor beide groepen een 8. Iets waar wij als werkgever trots op zijn!

Persoonlijke waardering

Maar er zijn altijd aandachtspunten en juist dat is wat dit onderzoek zo waardevol maakt. Het grootste aandachtspunt blijft persoonlijke waardering. Ten opzichte van vorig jaar is de tevredenheid op dit gebied gestegen van 71 naar 81 procent. Omdat onze medewerkers ontzettend belangrijk voor ons zijn, is ons streven om dit percentage in 2024 opnieuw met 10 procent te verhogen. Ons doel is dat onze medewerkers zicht elke dag weer gewaardeerd voelen voor de inzet die zij dag in dag uit leveren.

We nemen diverse vervolgstappen om dit te realiseren, zoals regelmatige bezoeken aan de werklocaties, het versturen en uitdelen van attenties en het uitlichten van behaalde prestaties, jubilea, succesvolle samenwerkingen én meer. Ook hebben onze rayonmanagers een apart budget om te besteden aan geschenken en leuke activiteiten voor én met hun medewerkers.

Attenties

Afgelopen jaar hebben we meerdere attenties verstuurd en uitgedeeld. De ervaringen waren zeer wisselend; de één vond het ontzettend leuk, de ander vond het overbodig. Er is voor 2023/2024 dan ook gekozen om het budget dat hiervoor ingezet wordt toe te voegen aan het rayonmanagers teambudget.

Extra aandacht voor ongewenst gedrag

Het is een ontzettend belangrijk onderwerp: ongewenst gedrag. We doen ons best om de veiligheid, het vertrouwen en het familiegevoel te allen tijde te optimaliseren. Omdat ongewenst gedrag niet altijd direct hoor- of zichtbaar is, is het heel belangrijk dat onze medewerkers dit melden. Dit kunnen zij doen door contact op te nemen met hun leidinggevenden, afdeling HR of onze in- en externe vertrouwenspersonen.

De Happy Monitor

Om de drempel verder te verlagen, hebben we ruim 1,5 jaar geleden de Happy Monitor in het leven geroepen. Bij de Happy Monitor ontvangt de medewerker eens per maand in de werknemersapp de vraag hoe het met hem/ haar gaat. De medewerker kan antwoord geven door op de smiley te klikken die zijn/ haar gevoel op dat moment het beste weergeeft. Het overzicht van deze resultaten geeft ons al een heel goed beeld van de mate waarin onze medewerkers zich goed voelen. Maar we gaan nog een stapje verder. Wanneer een medewerker aangeeft zich normaal, niet zo goed of echt slecht te voelen, wordt de vervolgvraag gesteld of hij/ zij het fijn vindt als er contact met hem/haar opgenomen wordt. Wanneer dit het geval is, kan er een verzoek ingediend worden om benaderd te worden door de leidinggevende, vertrouwenspersoon, HR of afdeling verzuim.

We zijn erg tevreden over de bereidheid van onze medewerkers om deel te nemen aan het onderzoek en zo hun eerlijke mening met ons te delen. Onze bedrijfsbelofte ‘Samen elke dag beter’ is hier dus ook duidelijk van toepassing. De informatie van onze medewerkers is vanzelfsprekend onwijs belangrijk voor het verbeteren van de medewerkerstevredenheid.

Voor meer informatie over de resultaten van het onderzoek kunt u via onderstaande button de factsheet met de belangrijkste resultaten downloaden.