De wereld van ICS

ICS Groep maakt sociale impact

Artikel uit Wijchen Zakenvisie – Herfst 2022 nr. 3

Duurzaamheid en innovatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Twee aandachtsvelden die bij de facilitaire dienstverlener ICS Groep geen ‘papieren tijgers’ zijn, maar juist praktisch, resultaat- en toekomstgericht worden ingezet. ICS Groep wil op die manier het verschil maken en impact creëren. Romy Waterman en Annemiek de Jong vertellen hoe duurzaamheid en innovatie vanuit hun disciplines Business Development en HR in elkaar grijpen.

ICS Groep telt zo’n 2600 medewerkers verdeeld over vijf vestigingen in Eindhoven (hoofdkantoor), Venray, Rijswijk, Breda en Wijchen. Het bedrijf is als toonaangevende facilitaire dienstverlener met een breed dienstenpakket actief in diverse sectoren: van retail, industrie, onderwijs, medisch, woningcorporaties, openbaar vervoer tot logistiek.

Romy Waterman is Business Unit Manager OV & Transport en tevens verantwoordelijk voor Business Development binnen ICS Groep. “ICS heeft diverse business units waaronder OV & Transport, denk aan de NS, trams en bussenvervoer”, legt Romy Waterman uit. “Met Business Development bekijken we wat we buiten de contractafspraken voor onze klanten kunnen betekenen en realiseren. We focussen dan op de behoeften en duurzaamheidsdoelstellingen van de klant met inachtneming van marktontwikkelingen en trends. De nadruk ligt voor mij en mijn team vooral op zaken waarbij we tactisch en strategisch het verschil kunnen maken en zo meerwaarde kunnen creëren.”

Annemiek de Jong is als HR-manager samen met haar team landelijk verantwoordelijk voor het HR- beleid. Facilitaire dienstverlening is vooral mensenwerk en gemotiveerde medewerkers bepalen het succes van de organisatie. “Binnen HR houden we ons bezig met recruitment, opleidingen, loopbaanontwikkeling, operationele zaken op de werkvloer, maar ook met zaken als verzuimpreventie en andere vraagstukken omtrent ‘de mens’ in onze organisatie”, licht zij toe. “Daarnaast onderhouden we nauwe contacten met de operationeel leidinggevenden en met de opdrachtgevers bij wie we aan de slag zijn. Het HR- team is tevens betrokken bij aanbestedingstrajecten, bij contractwisselingen en overdracht van werkzaamheden. Op diverse fronten raken de taakgebieden van mij en van mijn collega Romy elkaar en we delen dan onze ervaringen. De gemene deler daarbij is vooral ook duurzaamheid.”

ICS Groep wil impact maken en bijdragen aan mens en maatschappij. Hiervoor zijn drie leidende principes benoemd. Het principe ‘iedereen is welkom’ heeft natuurlijk al raakvlakken met HR. Het tweede principe is ‘duurzaamheid voor iedereen begrijpelijk’ maken en het derde principe is ‘innovatie zit in het DNA van ICS Groep’.

“We hebben ons ‘A Better Tomorrow’ programma ontwikkeld dat is gebaseerd op de Lean-theorie en aantoonbaar helpt bij het elimineren van verspillingen”, aldus Romy Waterman. “Herleid je dit naar de werkvloer, dan blijkt dat al die verspillingen raakvlakken hebben met duurzaamheid. Als wij onze routes slim en efficiënt inplannen, reduceren we daarmee immers de CO2 uitstoot. Soms is er een simpele oplossing zoals een doseerstop op een fles, waardoor je verspilling van schoonmaakmiddel voorkomt en dus ook duurzamer werkt. Het liefst werken we ook met ketenpartners zoals cateraars, afvalbedrijven of groenvoorzieners samen om verspilling te voorkomen. Zo kun je processen en logistieke stromen over elkaar heen leggen en kijken waar we elkaars werkzaamheden slimmer en efficiënter kunnen maken. Ofwel verspilling van middelen en mankracht voorkomen. Bijvoorbeeld de route van een postbezorger op een grote campus combineren met onze distributie van sanitaire supplies, of samen met de cateraar de afvalstromen bundelen. Zo kom je in samenwerking tot mooie oplossingen die verspilling voorkomen, duurzaam en tegelijk heel innovatief zijn. Het mes snijdt hierbij van twee kanten. Wij voorkomen in onze organisatie verspilling, wat ook weer past in de duurzaamheidsgedachte van de opdrachtgever en wat bovendien kostenbesparingen oplevert. Een win-win situatie in alle opzichten. Verspilling is een woord dat iedereen begrijpt. Om voor de verspillingsaanpak ook bij de medewerkers van onze opdrachtgevers – én vooral ook voor hun kinderen – draagvlak te creëren, hebben we een spin-off van ons ‘A Better Tomorrow’ -programma ontwikkeld: ‘A Better Tomorrow Kids’. Onze opdrachtgevers bieden we de mogelijkheid om ‘A Better Tomorrow Kids’ af te nemen voor hun medewerkers, zodat hun kinderen aan de slag kunnen met allerlei leuke opdrachten. Een uiterst toegankelijk programma met filmpjes, oefeningen en spelletjes waarmee we spelenderwijs bewustwording m.b.t. duurzaamheid willen creëren bij de kinderen en ook hun ouders daarbij te betrekken. Bijvoorbeeld door de situatie in hun eigen thuisomgeving te bekijken.”

Annemiek de Jong vervolgt. “Ons HR-beleid kent de lijfspreuk “Samen in je Kracht’ en is gestoeld op een vijftal pijlers, die min of meer allemaal vanuit de duurzaamheidsgedachte worden benaderd: doorontwikkeling, vitaliteit, verzuimpreventie, sociale betrokkenheid en Social Return on Investment (SROI). Via onze ICS Academy stimuleren wij de ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers. Met basisopleidingen, maar ook ambitieopleidingen en klantspecifieke opleidingen. Vitaliteit, ofwel het begeleiden en faciliteren van medewerkers bij een gezonde lifestyle past hier eveneens bij. Verder krijgt verzuimpreventie bij ons veel aandacht, dat doen we door preventief medisch onderzoek (PMO). Maar ook met budget coaching en programma’s waarbij zaken zoals stoppen met roken, BMI, alcohol en fitness aan de orde komen.

Samen met de medewerker zetten we ons in om op een gezonde manier zijn/haar pensioengerechtigde leeftijd te behalen. ICS heeft oog voor Social Return on Investment en onze werkmaatschappij Podium voor Talent biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans. Niemand staat aan de lijn en iedereen is welkom. Bij ICS zijn mensen van maar liefst 32 nationaliteiten werkzaam. We zetten ook in op de doelgroep statushouders, bieden hen een taalcursus, een basisopleiding en een stagetraject aan om daarna aan de slag te gaan in een vaste baan. Zo hebben we meerdere samenwerkingsprojecten met UWV, gemeenten en andere organisaties. Ook wij hebben te kampen met een krappe arbeidsmarkt en we moeten inspelen op de toenemende vergrijzing. Duurzaamheidsbeleid en innovatie zijn hierbij strategische instrumenten waarmee je meerwaarde en onderscheidend vermogen kunt creëren, niet alleen op HR-gebied maar ook voor Business Development.”

Romy Waterman knikt: “De vraag en behoefte van de klant verandert en er ontstaan nieuwe marktkansen. In plaats van het containerbegrip ‘innovatie’ heb ik het liever over Continu verbeteren, een lange termijn aanpak waarmee je permanent vooruitgang boekt. De laatste innovatie in de schoonmaakbranche was de microvezeldoek, de echte vernieuwing zit echter in de uitvoering. Over paar jaar moeten we hetzelfde of meer werk doen met minder mensen. Hoe gaan we daar nu al op inspelen met het inrichten van de processen, het makkelijk instromen van mensen, goede samenwerkingsmodellen met partners en het elimineren van verspillingen? We maken onze facilitaire dienstverlening daarom datadriven om zo de uitvoering en ketensamenwerking op een duurzame en sociale wijze te realiseren. We hebben slimme tools en modellen om die data toepasbaar te maken. Als wij weten wie, waar, wanneer in een pand aanwezig is, dan kun je gericht en efficiënt schoonmaken. Waar mensen zijn is vervuiling. Waarom een ruimte schoonmaken die niet is gebruikt? Als je weet wat er in pand moet gebeuren, kun je gericht taken toebedelen aan medewerkers die daarvoor gezien hun leeftijd fysiek het meest geschikt zijn. Zo grijpen innovatie en duurzaamheid ook weer in elkaar. Datadriven om verspilling tegen te gaan en medewerkers duurzaam in te zetten.”

“In samenwerking ontstaan mooie oplossingen die verspilling voorkomen, duurzaam en tegelijk heel innovatief zijn!”