In gesprek met Bryan & Emile

Afdeling Duurzaamheid & Inkoop

In gesprek met Bryan & Emile

‘Duurzaamheid’, je hoort het steeds vaker. Mensen en bedrijven zijn steeds meer bezig met duurzaamheid, zo ook ICS. ICS wil zelfs, binnen de schoonmaakbranche, de beste zijn op dit gebied. Maar wat betekent het begrip duurzaamheid nou eigenlijk? En wat komt hier allemaal bij kijken? Om te begrijpen wat duurzaamheid is, gaan we in gesprek met Bryan en Emile, over hun kijk op dit onderwerp en over de manier waarop zij ICS een zo duurzaam mogelijke organisatie willen maken.

Allereerst: wie zijn Bryan en Emile en wat doen zij binnen ICS?

Bryan, met een glimlach op zijn gezicht, begint zijn verhaal. “Hoi, ik ben Bryan en werk sinds maart 2023 als adviseur duurzaamheid & inkoop bij dit mooie familiebedrijf. Ik kende de eigenaar, Bart van der Sluijs, al en had al vaker met hem gesproken over duurzaamheid. Zelf ben ik hier namelijk enorm door gefascineerd. Naarmate we vaker in gesprek kwamen, bood Bart mij een baan bij ICS aan om mijn passie hier in de praktijk te brengen. Duurzaamheid is een groot woord dat iedereen en elke beslissing beïnvloedt. Emile en ik proberen het begrijpelijk te maken voor iedereen in het bedrijf.”

Emile vult aan: “Ja, hoi, ik ben Emile en werk sinds januari 2023 bij ICS Groep als coördinator duurzaam beleid & certificeringen. Mijn avontuur hier begon als stagiair en eerlijk gezegd voelde ik meteen dat dit dé plek was waar ik wilde zijn. Na mijn stage mocht ik blijven en nu, een paar maanden later, werk ik samen met Bryan aan het verduurzamen van ICS!”

Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat  hun rol niet slechts een baan is, maar een roeping om bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Bryan benadrukt: “Wat onze rol uniek maakt, is dat we de basis leggen om vervolgens met alle collega’s samen bij te kunnen dragen aan een duurzamere toekomst voor deze organisatie.” Emile knikt instemmend: “Precies, het bijzondere is dat we mogen voortborduren op  alle mooie ideeën en initiatieven vanuit de gehele organisatie. Binnen ons werk komt onze bedrijfsbelofte ‘Samen elke dag beter’ sterk tot uiting!’’

Wat houdt jullie functie bij ICS Groep nou precies in?

Bryan legt uit: “Onze rol houdt in dat wij verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame plannen en initiatieven. We communiceren dit breed binnen de organisatie en gebruiken ons duurzaamheidsprogramma ‘A Better Tomorrow’ om ook onze klanten en partners te helpen.”

Emile voegt toe: “En we werken nauw samen met alle afdelingen om duurzaamheid niet als een los onderdeel te zien, maar als een uiterst belangrijk onderdeel van het bedrijfsproces.”

Hoe definiëren jullie het begrip ‘duurzaamheid’ en waarom is duurzaamheid volgens jullie zo belangrijk?

Terwijl ze praten over wat duurzaamheid voor hen betekent, leggen ze uit dat het niet alleen over het milieu gaat, maar ook  over hoe we met elkaar omgaan de zorg voor onze medewerkers. “Duurzaamheid betekent niet alleen minder schadelijke stoffen in de lucht en groene projecten.”, aldus Bryan. “Het gaat ook over hoe we met mensen omgaan. Hoe we ervoor zorgen dat iedereen goed kan werken en zich welkom voelt, maar ook hoe we zorgen voor een lager ziekteverzuim. Mensen maken het verschil.” Emile vult aan: “Als ICS willen we elke dag een beetje beter zijn dan gisteren.”

“Duurzaamheid is super belangrijk voor ICS, maar het heeft ook invloed op de rest van de wereld.” vertelt Bryan. “We willen niet alleen hier en nu stappen maken, maar ook iets goeds doen voor de generaties na ons. Ons werk heeft niet alleen te maken met wat er binnen ons bedrijf gebeurt, maar het heeft ook betrekking op onze klanten, leveranciers en andere stakeholders.”

Emile voegt eraan toe: “Met initiatieven als ‘A Better Tomorrow’ willen we echt een verschil maken voor een duurzame toekomst en dat stevig verankeren.”

Zijn er recente ontwikkelingen binnen het duurzaamheidskader waar jullie mee te maken hebben?

“Duurzaamheid is echt een continu proces, met steeds veranderende wet- en regelgeving, nieuwe belangen van mensen en veranderingen in de manier van samenwerking. Door snel in te spelen op veranderingen, iets waar we binnen ICS van houden, kunnen we een actieve bijdrage leveren.” vertelt Emile.

‘‘We kijken nu ook naar het inkoopproces. Dat heeft betrekking op de schoonmaakmaterialen en -middelen, maar ook op machines en het wagenpark van ICS. Om duurzaamheid echt te laten werken, is het enorm belangrijk dat wij ook vanuit duurzaamheidsoogpunt betrokken zijn bij dit proces. We gaan met onze leveranciers in gesprek om goed in kaart te brengen hoe duurzaam zij zijn én om samen te kijken hoe het beter kan.”

Wat maakt dit werk bij ICS Groep nou zo leuk?

Over wat ICS Groep echt uniek maakt, hoeven ze niet lang na te denken. Ze noemen direct:  het familiegevoel, de open communicatie en de snelheid waarmee ideeën worden omgezet in actie. “Korte lijnen en snelheid, dat is waar het om draait. Het zorgt ervoor dat we ideeën snel kunnen omzetten in actie. Dus heb je ideeën? Laat het ons weten!” moedigt Bryan aan.

Emile vertelt dat hij het geweldig vindt om de visie van ICS waar te maken. “Onze plannen voor de komende vijf jaar zijn groot. We willen niet meegaan met de groene golf, maar koploper zijn. Met iedereen – medewerkers, klanten en leveranciers – willen we niet alleen groeien, maar echt een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid. ICS Groep heeft enorm veel potentie en het is onze ambitie om die groei vorm te geven en te laten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van duurzaam ondernemen. Een echte uitdaging dus.”

Jullie benadrukken dat duurzaamheid voor iedereen een belangrijk onderwerp is. Welke tip zouden jullie anderen mee willen geven?

“Onze ultieme tip is eigenlijk heel simpel: begin bij jezelf! Het gaat niet alleen om grote organisaties of fabrieken aan de andere kant van de wereld. Iedere kleine stap telt. Of het nu gaat om afval scheiden, het doen van vrijwilligerswerk, het kopen van artikelen bij de kringloopwinkel of het lokaal – op de fiets – doen van je boodschappen. Alle kleine beetjes kunnen op de lange termijn écht het verschil maken. ‘Samen elke dag duurzamer’ is niet alleen een slogan; het is een oproep tot actie, die we allemaal kunnen volgen.”

 

Bryan en Emile, bedankt voor het delen van jullie verhaal!

Denk jij nu: hé, ik wil samen met  ICS Groep impact maken op het gebied van duurzaamheid? Bekijk dan hier onze openstaande vacatures of neem contact met ons op.

 

 

 

 

 

We zorgen voor elkaar
We investeren in ontplooiing
We blijven continu verbeteren
We werken samen

Net als Emile Bougie & Bryan Valkenburg klaar voor een nieuwe uitdaging bij ICS?

Bekijk onze vacatures

Vacatures